1. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Quý khách chuyển khoản vào:

 – Số tài khoản: 104193177

 – Chủ tài khoản: Trần Thị Chuyên

 – Ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vương (VP Bank)

 – Chi nhánh: Sở Giao Dịch

2. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng

3. Thanh toán cho người giao hàng

Quý khách thanh toán tiền hàng + phí giao hàng (Ship) cho người giao hàng