CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích áp dụng

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website smsize.com! Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập và/hoặc giao dịch trên website smsize.com.
Chính sách bảo mật mô tả cách chúng tôi tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website smsize.com (sau đây gọi chung là “Khách Hàng).
Trong tài liệu này, khái niệm “Thông Tin Khách Hàng” được hiểu bao gồm: họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại và bất kỳ thông tin nào khác mà Khách Hàng cung cấp, hoặc được thu thập theo luật định hiện hành nhằm phục vụ cho mục đích hỗ trợ bạn đặt hàng, giao hàng, đăng ký tài khoản, cung cấp các sản phẩm và xử lý các yêu cầu hay phản hồi, …. của Khách Hàng. 
Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Khách Hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Việc Khách Hàng truy cập và thực hiện các giao dịch, yêu cầu, phản hồi, … trên website smsize.com, được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung.

2. Quy định chính sách

2.1. Về việc thu thập thông tin

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại website smsize.com, tùy từng thời điểm, Khách Hàng cần phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.
Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi với Khách Hàng, đều được lưu giữ và bảo mật trên hệ thống của chúng tôi, tại một số máy chủ hiện có hoặc chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển website cũng như các dịch vụ khác của chúng tôi trong tương lai.
Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng các chức năng trên website.
Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu và giao diện của website, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động can thiệp, phá hoại hay xâm nhập trái phép vào hệ thống dữ liệu của smsize.com.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin mà Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
– Cung cấp các tiện ích, sản phẩm/dịch vụ cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập website smsize.com.
– Gửi các thông báo, bản tin, chương trình khuyến mãi, trao đổi thông tin với Khách Hàng.
Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên website smsize.com.
–  Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết các yêu cầu, phản ánh của Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp các tiện ích và sản phẩm/ dịch vụ cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị, đối tác vận chuyển …).
Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ cung cấp Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên website smsize.com cho các tổ chức, cá nhân hoặc các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của chúng tôi tại https://smsize.com
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào các website khác không phải là website chính thức của chúng tôi.

2.5. Sử dụng Cookie

Chúng tôi cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, để thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng, … khi truy cập và sử dụng tính năng trên website smsize.com, nhằm tăng cường trải nghiệm bảo mật và giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp những sản phẩm/dịch vụ tốt hơn.
Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline: 0329.227.098 hoặc Email: contact@smsize.com